Lindqvist, P. (2015) ”Ödmjukhet orubblighet: En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande”, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 1(1), s. 61–74. doi: 10.57126/noad.v1i1.13150.