Frostlund, J. och Nordgren, P. (2023) ”Inkludering, en skola för alla och elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan: En forskningsöversikt av forskning i Sverige, Norge, Danmark och Finland”, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 9(1), s. 3–19. doi: 10.57126/noad.2023.19540.