Eek-Karlsson, L. ., Olsson, R. . och Gunnarsson, G. . (2022) ”Att motverka sexuella trakasserier - en didaktisk fråga: Elevers uppfattningar om lärares undervisning för att motverka sexuella trakasserier”, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), s. 3–19. doi: 10.57126/noad.v8i1.6622.