Taflin, E. . och Dimenäs, J. . (2022) ”Perspektiv på handledning och den handleddes roller i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar”, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), s. 20–34. doi: 10.57126/noad.v8i1.6625.