[1]
M. Börjesson och S. Claesson, ”Förord”, NOAD, vol. 8, nr 1, s. 1–2, dec. 2022.