[1]
J. Gardesten och H. Ackesjö, ”’Titta blåsippor!’: Fritidshemslärares uppmärksamhet som didaktisk potential”, NOAD, vol. 8, nr 1, s. 53–67, dec. 2022.