[1]
J. Frostlund och P. Nordgren, ”Inkludering, en skola för alla och elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan: En forskningsöversikt av forskning i Sverige, Norge, Danmark och Finland”, NOAD, vol. 9, nr 1, s. 3–19, dec. 2023.