[1]
L. . Eek-Karlsson, R. . Olsson, och G. . Gunnarsson, ”Att motverka sexuella trakasserier - en didaktisk fråga: Elevers uppfattningar om lärares undervisning för att motverka sexuella trakasserier”, NOAD, vol. 8, nr 1, s. 3–19, dec. 2022.