[1]
E. . Taflin och J. . Dimenäs, ”Perspektiv på handledning och den handleddes roller i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar”, NOAD, vol. 8, nr 1, s. 20–34, juni 2022.