Börjesson, M., och S. Claesson. ”Förord”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, vol. 8, nr 1, december 2022, s. 1-2, doi:10.57126/noad.v8i1.10597.