Gardesten, J., och H. Ackesjö. ”’Titta blåsippor!’: Fritidshemslärares uppmärksamhet Som Didaktisk Potential”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, vol. 8, nr 1, december 2022, s. 53-67, doi:10.57126/noad.v8i1.10600.