Hansén, Sven-Erik, m.fl. ”General Didactics in Finish Teacher Education: The Case of Class Teacher Education at Åbo Akademi University”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, vol. 1, nr 1, oktober 2015, s. 7-20, doi:10.57126/noad.v1i1.13141.