Lindqvist, Per. ”Ödmjukhet Orubblighet: En avgörande (och Rimlig) Kvalitet I lärares Yrkeskunnande”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, vol. 1, nr 1, oktober 2015, s. 61-74, doi:10.57126/noad.v1i1.13150.