Dunne, Charlotte. ”Ekologisk läraragens: En Studie Av lärares Arbete Med Att Forma Kemiundervisningen På Mellanstadiet”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, vol. 9, nr 1, december 2023, s. 38-55, doi:10.57126/noad.2023.19549.