Eek-Karlsson, L. ., R. . Olsson, och G. . Gunnarsson. ”Att Motverka Sexuella Trakasserier - En Didaktisk fråga: Elevers Uppfattningar Om lärares Undervisning för Att Motverka Sexuella Trakasserier”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, vol. 8, nr 1, juni 2022, s. 1-17, doi:10.57126/noad.v8i1.6622.