Taflin, E. ., och J. . Dimenäs. ”Perspektiv På Handledning Och Den Handleddes Roller I lärarutbildningens verksamhetsförlagda Delar”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, vol. 8, nr 1, juni 2022, s. 20-34, doi:10.57126/noad.v8i1.6625.