1.
Gardesten J, Ackesjö H. ”Titta blåsippor!”: Fritidshemslärares uppmärksamhet som didaktisk potential. NOAD [Internet]. 20 december 2022 [citerad 01 april 2023];8(1):53-67. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/noad/article/view/10600