1.
Eek-Karlsson L, Olsson R, Gunnarsson G. Att motverka sexuella trakasserier - en didaktisk fråga: Elevers uppfattningar om lärares undervisning för att motverka sexuella trakasserier. NOAD [Internet]. 20 december 2022 [citerad 28 mars 2023];8(1):3-19. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/noad/article/view/6622