1.
Taflin E, Dimenäs J. Perspektiv på handledning och den handleddes roller i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. NOAD [Internet]. 01 juni 2022 [citerad 08 februari 2023];8(1):20-34. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/noad/article/view/6625