Upphovsrätt

Information om Creative Commons-licenser

Författare

  • KB Publicera

Abstract

Ett av kraven för tidskrifter som vill ansluta sig till Publicera är att tidskriftens innehåll publiceras med en Creative Commons-licens (CC-licens). Med en CC-licens behåller författarna sina ekonomiska och immateriella rättigheter och rätten att distribuera sina forskningsresultat. De ger tidskriften den icke-exklusiva rätten att publicera artikeln under förutsättning att vem som helst får läsa och återanvända den. Som med traditionell upphovsrätt kräver CC-licenser att de som använder, bearbetar eller distribuerar artiklar erkänner författaren.

Värdet med att sprida vetenskapligt material med CC-licenser är att sådana licenser underlättar delning och citering av forskningsresultat och därmed främjar fortsatt kunskapsuppbyggnad.

Författare som skickar in artiklar till tidskrifter på Publicera måste uttryckligen godkänna CC-licensvillkor.

Tidskrifter som finns på Publicera rekommenderas att använda CC-BY-licensen.

Mer om CC-licenser, inklusive de olika typerna och deras villkor, samt en lista med frågor och svar om dessa licenser finns på Kungliga bibliotekets webbsida.

Publicerad

2022-05-19

Nummer

Sektion

Råd för tidskrifter