Inkludering i DOAJ

Kriterier för inkludering i Directory of Open Access Journals

Författare

  • KB Publicera

Abstract

DOAJ (Directory of Open Access Journals) är ett index med nästan 17 500 öppet tillgängliga, sakkunniggranskade tidskrifter. DOAJ är öppet för tidskrifter inom alla ämnesområden och språk. Att vara indexerad i DOAJ har länge ansetts vara en kvalitetsstämpel för tidskrifter och blir alltmer en central standard för tidskrifter som publiceras öppet tillgängligt. Inkludering i indexet kan också bidra till att öka tidskrifters räckvidd.

Kraven för tidskrifter på Publicera är avsedda att hjälpa tidskrifterna att uppfylla DOAJ:s grundläggande kriterier för inkludering i indexet.

Bland DOAJ:s krav är att tidskriften

  • publicerar minst 5 sakkunniggranskade artiklar per år
  • har ett ISSN
  • publicerar material med full, omedelbar öppen tillgång och en öppen licens (CC-licenser rekommenderas)
  • har en webbplats som ger tydlig information om redaktionen, granskningsprocessen, instruktioner för författare m.m.
  • är arkiverad i en långsiktig bevarandetjänst
  • använder beständiga identifikatorer (t.ex. DOI) för publicerat material

Innan ansökning till DOAJ måste en ny tidskrift visa en publiceringshistorik på mer än ett år eller ha publicerat minst 10 artiklar.

Den fullständiga listan över kriterier kan ses på DOAJ:s webbsida, och Scholastica har publicerat ett användbart blogginlägg om att ansöka till DOAJ.

Publicerad

2022-05-19

Nummer

Sektion

Råd för tidskrifter