Arkiv för tidskrifter som går med i Publicera

Dokument med information om uppladdning av arkiv och tilldelning av DOI:er

Författare

  • Publicera

Abstract

Detta dokument beskriver Publiceras policy om en tidskrifts arkiv, inklusive de kostnader Publicera täcker och uppgifterna som behöver utföras för att tillrättalägga arkivet.

Downloads

Publicerad

2022-08-10

Nummer

Sektion

Kom igång med Publicera