Process för en tidskrift som går med i Publicera

Dokument som beskriver stegen i processen för en tidskrift att gå med i Publicera

Författare

  • Publicera

Abstract

Detta dokument ger en översikt över hela processen för en tidskrift som går med i Publicera. Det innehåller länkar till relevanta dokument och resurser som tidskriftens redaktörer kommer att behöva i olika skeden av processen.

Downloads

Publicerad

2022-08-15

Nummer

Sektion

Kom igång med Publicera