Kuusela, Tommy, Inger Lövkrona, Anders Gustavsson, Håkan Jönsson, Gunnar Ternhag, Birgitta Svensson, Patrik Sandgren, och Marie Steinrud. 2023. ”Recensioner”. Rig 106 (2):105-26. https://doi.org/10.61596/rig.v106i2.16120.