1.
Ternhag G. Notiser. RIG [Internet]. 01 juni 2023 [citerad 23 februari 2024];106(2):127-8. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/rig/article/view/16123