Larsson, M. (2022). Betsworth, Sharon och Julie Faith Parker, T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World och Kristine Henriksen Garroway och John W. Martens, Children and Methods: Listening to and Learning from Children in the Biblical World. Svensk Exegetisk Årsbok , 87, 341–349. https://doi.org/10.58546/se.v87i.11137