Larsson, Mikael. 2022. “Betsworth, Sharon Och Julie Faith Parker, T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World Och Kristine Henriksen Garroway Och John W. Martens, Children and Methods: Listening to and Learning from Children in the Biblical World”. Svensk Exegetisk Årsbok 87 (September):341–349. https://doi.org/10.58546/se.v87i.11137.