Larsson, Mikael. “Betsworth, Sharon Och Julie Faith Parker, T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World Och Kristine Henriksen Garroway Och John W. Martens, Children and Methods: Listening to and Learning from Children in the Biblical World”. Svensk Exegetisk Årsbok , vol. 87, Sept. 2022, pp. 341–349, doi:10.58546/se.v87i.11137.