1.
Liljefors H. Att vara "gammaltestamentlig": Tillskrivna betydelser till ordet "gammaltestamentlig" i svenska dagstidningar 1987ā€“2017. SEƅ [Internet]. 2022 Sep. 1 [cited 2023 Oct. 1];87:259ā€“281. Available from: https://publicera.kb.se/sea/article/view/11122