(1)
Sparrlöf, G. Röd I Norra Sandsjö: Från ensamgård till släktby Cirka 1612–1830. shs 2022, 102.