(1)
Lundholm, M. Fastighets- Och ägargenealogier I Harbro By, Björnlunda Socken I Daga härad. shs 2022, 104.