Järhult, Björn. 2022. ”Källkritisk Granskning Av några Biografiska Uppgifter rörande Per Svensson Printz”. Släkthistoriska Studier, nr 1 (juli):103. https://doi.org/10.55797/fbg186.