[1]
G. Sparrlöf, ”Röd i Norra Sandsjö: Från ensamgård till släktby cirka 1612–1830”, shs, nr 1, s. 102, juli 2022.