Släkthistoriska Studier https://publicera.kb.se/shs <p><em>Släkthistoriska Studier (SHS)</em> är en svensk tidskrift för släktforskning och familjehistoria utgiven av Genealogiska Föreningen sedan 2022. Vi välkomnar bidrag baserade på källkritisk forskning inom alla områden av intresse för släktforskare och familjehistoriker. SHS är fritt tillgänglig att läsa för alla (utan prenumerationsavgift eller krav på medlemskap i någon förening) och utan författaravgifter.</p> sv-SE <p>Publicerat under en Creative Commons-licens (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons CC-BY 4.0</a>), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Författaren/författarna behåller copyright till verket. </p> shs@genealogi.net (Per-Olof Åstrand) shs@genealogi.net (SHS Support) Sat, 11 Feb 2023 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Maria Dahlström bosatt i Röbjörkeby i Fryksände socken https://publicera.kb.se/shs/article/view/6385 <p><span lang="SV">Denna artikel är tänkt att dokumentera ursprunget för Maria Dahlström, född 1772 och gift med Carl Jacob Törnberg, som flyttade till Röbjörkeby, Fryksände socken, Fryksdals härad i Värmland 1805. Andra forskare har föreslagit att hon var född 1772 i Gällserud, Lysviks socken, samma härad, som dotter till korpralen vid Älvdals kompani, Närke och Värmlands regemente, Bengt Persson Röbjörk. Denne hade en dotter Maria född det året, men det går inte att utifrån husförhörs­längderna dra slutsatsen att de var samma person. Här redovisas försök att följa dels Maria Dahlströms historia bakåt från vigseln med Carl Jacob Törn­berg, dels Bengt Persson Röbjörks dotter framåt, med täckning för större delen av perioden. Utifrån indirekta belägg från främst Fryksände kyrko­arkiv visas att hypotesen att Maria Dahlström var dotter till Bengt Persson Röbjörk är korrekt. Det främsta beviset för detta är en notering i lysnings- och vigselboken från 1842 om två släktingar, Nils Persson och Per Persson, som godkänt av­vittringen när Carl Jacob Törnberg gifte om sig. Dessa har kunnat identifieras som söner till Bengt Persson Röbjörks äldsta son Per Bengtsson.</span></p> Daniel Eriksson Copyright (c) 2023 Daniel Eriksson https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://publicera.kb.se/shs/article/view/6385 Sat, 11 Feb 2023 00:00:00 +0100