Hautsalo, Liisamaija, och Heidi Westerlund. 2023. ”The Politics of Memory and Place-Making in Local Opera: The Case of the Kymi River Opera”. Svensk Tidskrift för Musikforskning Swedish Journal of Music Research 105 (november):23–40. https://doi.org/10.58698/stm-sjm.v105.14149.