Hautsalo, Liisamaija, och Heidi Westerlund. ”The Politics of Memory and Place-Making in Local Opera: The Case of the Kymi River Opera”. Svensk Tidskrift för Musikforskning Swedish Journal of Music Research, vol. 105, november 2023, s. 23–40, doi:10.58698/stm-sjm.v105.14149.