[1]
Svante Landgraf 2021. Den imaginära romanen. Tidskrift för litteraturvetenskap. 50, 4-5 (juni 2021), 109–117.