[1]
Engfelt, O. 2021. Kroppen som en plåga. Kroppen som en välsignelse. Kroppen som ett gränsland: Kroppens och sjukdomens symbolik i Tito Collianders författarskap. Tidskrift för litteraturvetenskap. 51, 1-2 (dec. 2021), 102–119. DOI:https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1735.