[1]
Van Ooijen, E. 2021. Beröring och begränsning: Om gränssnittet mellan djur och människa. Tidskrift för litteraturvetenskap. 51, 1-2 (dec. 2021), 172–184. DOI:https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1750.