[1]
Vinge, L. 2022. ”Förutsättningar, föresatser och förväntningar” TfL 1971:1: Med författarens kommentar, femtio år senare. Tidskrift för litteraturvetenskap. 51, 3-4 (mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2077.