[1]
Helgason, J. 2022. Litteraturens slut: Sven Anders Johansson (Göteborg: Glänta produktion, 2021, 234 s.). Tidskrift för litteraturvetenskap. 51, 3-4 (mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2122.