[1]
Lindgärde, V. 2022. Studentdikt för tillfället 1660–1699. Kvantitativa undersökningar av tryckta tillfällesdikter av Värmlandsstudenter vid Uppsalas universitet: Lars Burman (Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2020, 108 s.). Tidskrift för litteraturvetenskap. 51, 3-4 (mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2134.