[1]
Löfgren, I. 2022. Att teoretisera om mening genom exempel: Vardagsspråkkritik, sam-vett och verklighetens svårighet. Tidskrift för litteraturvetenskap. 52, 1 (nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.54797/tfl.v52i1.2215.