(1)
Mara Lee. Passion Som Institutionell Praktik: Kreativt Skrivande, möjligheter Och svårigheter Som Kunskapande Metod. TfL 2021, 50, 75-85.