(1)
Schönström, R.; Mortensen, A. . Svensk Litteraturvetenskap Och Skandinaviska Studier I Utlandet. TfL 2021, 51, 185-187.