(1)
Vinge, L. ”Förutsättningar, föresatser Och förväntningar” TfL 1971:1: Med författarens Kommentar, Femtio år Senare. TfL 2022, 51.