(1)
Helgason, J. . Litteraturens Slut: Sven Anders Johansson (Göteborg: Glänta Produktion, 2021, 234 s.). TfL 2022, 51.