(1)
Lindgärde, V. . Studentdikt för tillfället 1660–1699. Kvantitativa undersökningar Av Tryckta tillfällesdikter Av Värmlandsstudenter Vid Uppsalas Universitet: Lars Burman (Uppsala: Avdelningen för Litteratursociologi, Uppsala Universitet, 2020, 108 s.). TfL 2022, 51.