Martin Malmström. (2021). Kameralisterna: Kreativt skrivande i gymnasieskolans svenskämne. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 50(4-5), 45–54. Hämtad från https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1393