Bojö, A.-K. (2021). Kropparnas poesi: Om Eva Runefelt, Eva Ström och det sena 1970-talets poesi. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(1-2), 5–14. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1705